Rettigheter

Design: Kord AS
Redaktør: Hege Rødahl Scarpellino
Koordinatorer: Johanne Ellisiv Anda

Programmering: Ravn Webveveriet AS
Filmproduksjon: Cynergi Film & TV
Animasjon: Pirk Animasjon

Alle rettigheter til  Apropos skriving  (både helheten og delene) blir forvaltet av Cappelen Damm AS. Utnyttelsen og bruken av stoffet (tekst, film, lyd, bilder mv.) er blant annet regulert av åndsverkloven og markedsføringsloven.

Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Elektronisk (digital) kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt.

Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Cappelen Damm. Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning.

Kopinor: MED RETT TIL Å KOPIERE