Om Apropos skriving

Apropos skriving er et digitalt læremiddel i norsk for ungdomstrinnet, som dekker alle kompetansemål knyttet til skriving i den reviderte læreplanen.


Elevene blir kjent med fire skrivehandlinger, eller formål med skriving; å informere, å argumentere, å fortelle og å reflektere. Hver skrivehandling presenteres gjennom en kort film med tilhørende oppgaver.

Knyttet til skrivehandlingene vil elevene få en motiverende og systematisk opplæring i skriving i 16 forskjellige sjangere:

Å informere: fagartikkel, instruksjon, søknad og cv, intervju, referat og sammendrag
Å argumentere: debattinnlegg, drøftingsartikkel, omtale
Å fortelle: eventyr og moderne eventyr, novelle, lyrikk, dramatekst
Å reflektere: essay, kåseri, analyse, tolkning og sammenlikning, digital fortelling

Hver sjanger presenteres gjennom en animasjonsfilm med tilhørende oppgaver.

I hver sjanger får elevene øvelse i alle delene av skrivearbeidet:

Skrivefokus: I hver sjanger fins det korte skriveoppgaver der elevene øver på mindre deler av skrivearbeidet innenfor hovedområdene kommunikasjon, innhold, oppbygging og språk og stil.

Eksempeltekster: I hver sjanger fins det flere eksempeltekster som elevene kan lese, lytte til og arbeide med oppgaver til. Det fins også en film som gjennomgår de viktigste elementene i hver eksempeltekst.

Skriv egen tekst: I hver sjanger har elevene en egen bokhylle med ressurser som hjelper dem med skriving av egne tekster. Her fins også vurderingskriterier til hver sjanger og en interaktiv "sjekkliste" som hjelper elevene å vurdere egne førsteutkast. Når du er innlogget som lærer har du også tilgang til oppgavesett med skriveoppgaver til hver sjanger.

Elevene kan lagre alle skriveoppgaver og levere dem til læreren. Læreren har alltid tilgang til elevenes leverte oppgaver på sine sider.

 

Inne i Apropos skriving fins det også egne kurs for kilder og for språk og grammatikk både på hovedmål og på sidemål.